BT birimlerinin daha verimli ve iş hedeflerine yönelik çalışabilmesine olanak tanıyan COBIT yönetim metodolojilerinin kavranması, gerekliliklerinin anlaşılması ve BT süreçlerinin buna göre dizayn edilmesi yolculuğunda Volfram tarafından sunulan iç denetim hizmetidir. BT’de COBIT uçtan uca Volfram uzmanlığı tarafından denetlenir ve raporlanır.