Hizmet sağlayan tüm kurumların dünya standartlarında hizmet sunabilmeleri, tüm dünyada kabul gören ISO 20000 sertifikasyonuna sahip olabilmelerine bağlı… Servisin tasarlanması, ulaştırılması, dönüşümü ve iyileştirilmesi süreçlerini sertifikasyon kurallarına uygun olarak yeniden şekillendiren ISO 20000 uyum süreçleri Volfram iç denetim hizmetiyle güvence altına alınıyor.

Denetim süreci sonunda elde edilen servis yönetimi anlayışı, kurumların sürekli kendini yenileyen bir servis yönetim sisteme sahip olmalarını sağlıyor. Kurumlar ISO 20000 çerçevesinde hizmetlerini Volfram’ın iç denetim ve raporlama mekanizmaları sayesinde her gün biraz daha iyileştiriyor.