ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin ne kadar sağlıklı olduğunu test etmek ve gerçek veriye dayalı raporlama ile iş sürekliliğini iyileştirmek için atılacak adımları doğru tayin etmek kritik öneme sahip.

Bu anlamda ISO 22301 İç Denetim hizmeti, şirketin iş sürekliliği yönetim sisteminin etkin, güncel, şeffaf ve izlenebilir olabilmesini garanti altına alır. Volfram uzmanları, BT altyapısının iş sürekliliği yönetim sistemi standardına (ISO 22301) uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetler ve raporlar.