Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliğini korumayı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı hedefliyor.

Aynı zamanda bu kanun, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları usul ve esasların düzenlenmesini de sağlıyor. Volfram’ın Kişisel Verilerin Korunması İç Denetimi hizmeti, kurumların bu anlamda KVKK’na tam anlamıyla uygun bir veri işleme altyapısına sahip olmasına yardımcı oluyor.